Cenník služieb

Individuálna konzultácia

60 min

30 €

5 individuálnych konzultácii platených naraz

1 zdarma

120 €

Párová konzultácia

90 min

45 €

Rodinná konzultácia 

rodič a dieťa, 60 min

30 €

Rodinná konzultácia 

rodičia, deti, 90 min

45 €

Uprednostňujem platbu v hotovosti po každej konzultácii. Po dohode je možnosť platiť aj na účet. 

Rovnaké platové podmienky platia aj pre internetové poradenstvo.

Vytvorte si webové stránky zdarma!