O mne

Psychológia je jednou z mojich životných lások. Žijem s ňou už päťdesiat rokov /z pohľadu v roku 2023/. Najprv ako študentka katedry psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, po ktorej absolvovaní v roku 1978 som nastúpila do práce v Humennom, mojom rodnom meste, kde stále žijem.

Mojou prvou prácou bola manželská a predmanželská poradňa, ktorá sa v roku 1991 premenovala na Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu a vydržala som v nej až do roku 2005. Mojím druhým pracoviskom je Súkromná psychologická poradňa v Humennom, ktorú som založila a v ktorej pracujem s láskou a tak slobodne ako je to v danom systéme možné, už aj po odchode do dôchodku. Som členkou Slovenskej komory psychológov.

Vysokú školu a prax neustále dopĺňam ďalším štúdiom. Individuálne prostredníctvom odbornej literatúry a aj inštitucionálne. Absolvovala som tri dlhodobé psychologické výcviky, jeden bol zameraný na psychodynamickú a behaviorálnu psychológiu, druhý na humanistický rogeriánsky smer, tretím bol výcvik vo vedení supervízie. Okrem toho som absolvovala množstvo kratších kurzov a seminárov, napr. v adleriánskom prístupe, ako aj v rôznych psychologických technikách.

Keďže som časom získala mnoho skúseností, dostala som nápad podeliť sa s nimi s ostatnými aj písaným slovom. Napísala som dve knižky, ktoré sú skromným a nerecenzovaným dielom, vydaným na vlastné náklady. Jednou je kniha pre všetkých čitateľov, ktorí by mali záujem a volá sa Odkiaľ fúka na lásku. Druhá je venovaná odborníkom psychológom, má elektronickú formu a volá sa Spracovanie blokád na ceste za plným potenciálom ľudskej duše. Píšem aj články do časopisu Zdravie rodiny.

Pracujem tiež ako individuálna a skupinová supervízorka pre prešovský región pod Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Niekoľko faktov zo súkromia: V roku 2023 som 45 rokov vydatá, mám dve dospelé dcéry a som aj starou mamou. Okrem psychológie a svojej rodiny milujem aj prírodu, kúsok z nej tvorím na svojej záhrade, knihy, cestovanie.

V mojej psychologickej praxi za najpodstatnejšie považujem úctu a hlboké pochopenie každého človeka. Psychické problémy považujem nielen za trápenie, ale aj za otvorené dvere k dobrej zmene, k prehodnoteniu chápania samého seba, s nárastom úcty k samému sebe a k nárastu vlastných síl. Nepovažujem sa za toho, kto zmenu robí v človeku, ale za sprievodkyňu, podporovateľku a učiteľku človeka alebo ľudí vo vzťahu, ktorí sú motivovaní k sebapoznaniu a riešeniu problémov.

Predmetom mojej pomoci sú ľudia s individuálnymi problémami, ako sú pocity menejcennosti, impulzivita, poruchy nálad, stres, strach, ako aj s problémami vo vzťahoch. Venujem sa aj párom a rodičom.

Ctím ochranu súkromia klientov a princíp mlčanlivosti. Vážim si ich dôveru. Moji klienti prichádzajú za mnou z vlastnej vôle a sú vítaní.

Vytvorte si webové stránky zdarma!