Články publikované v časopise Zdravie rodiny

Stres je tres-k – trasenie vo vnútri, niekedy aj navonok od priveľkého napätia, strachu, úzkosti, hnevu z toho, čo sa deje a čo nezvládame dostatočne, alebo voči čomu sa cítime bezmocní. Stres vždy v ľudskom živote bol a v primeranej miere pôsobí na nás stimulujúco, aby sme našli možnosti zvládnutia ťažších a nových situácii, aby sme sa rozvíjali....

Vianočné sviatky možno chápať rôzne. Ako psychologička sa pýtam: Aká psychologická potreba je v ich podstate?

Depresia ako psychologický pojem, označuje osobitý duševný stav, môže byť chorobný – t.z. dlhodobý a hlboký, alebo len reaktívny – t.z. krátkodobá reakcia na ťaživú životnú situáciu.

Vytvorte si webové stránky zdarma!