Individuálne psychologické poradenstvo

10.12.2023

Využiť osobný problém a trápenie na zmenu k lepšiemu životu vyhľadaním odbornej pomoci nie je hanba, ale naopak múdre rozhodnutie! Psychologické poradenstvo môže pomáhať každému. Je určené pre ľudí, ktorí sa stretli s vonkajším problémom, napr. stratou práce, finančnými ťažkosťami, stratou blízkeho, neúspechom v škole či zamestnaní, chorobou a reagujú úzkosťou, stresom, nespavosťou, nervozitou, nechutenstvom, vnútornou dilemou, ťažkosťou urobiť rozhodnutie ap. Niekedy ľudia pociťujú emocionálne problémy aj bez vonkajšieho vplyvu, alebo ho nevidia. Pocity menejcennosti, neistota, žiarlivosť, nadmerná plachosť v kontakte s inými ľuďmi, úzkostné, panické či depresívne stavy /pre poradenstvo indikované len miernej a strednej intenzity/ môžu súvisieť aj s dávnejšími príčinami v živote, aj v ranom detstve, na ktoré si ani nespomínajú. Poradenstvo môžu využiť aj ľudia uvažujúci o zmene profesie, či inej životnej zmene – aj keď nepociťujú emocionálny problém.

Psychologický poradca nedáva priame rady. Každý človek je individualita. Ide o spoločné hľadanie pochopenia príčin, sebapoznávanie a akceptáciu, poznávanie psychických zákonitostí, oslobodzovanie od naučených mentálnych vzorcov, učenie a tréning nových možností. To všetko vyžaduje aktívnu motiváciu a spoluprácu klienta v atmosfére bezpečia, súkromia, úcty a rešpektu.

Vytvorte si webové stránky zdarma!