Jar – lásky čas. Ako si volíme životných partnerov?

28.04.2024

Hovorí sa, že láska je slepá, má ružové okuliare, je to biologická pasca s vlastným telom vyrobeným kokteilom látok pripomínajúcich opiáty... a keď vytriezvieme, môžeme mať "opicu".

Príťažlivosť medzi ľuďmi však nie je výlučne biologická a hormonálna záležitosť, je to v rovnakom podiele aj psychologická dimenzia. Pracuje však často z podvedomia.

Každý človek si do svojho portfólia mentálnych programov mysle ukladá od detstva obraz blízkych vzťahov, mnoho a mnoho zážitkov o tom, čo znamená blízkosť, ako sa prejavuje, či je bezpečná a dôverná alebo sa jej treba aj báť, aké sú modely vzťahov medzi pohlaviami, aj deľba prác a citové procesy. A tak nie každá fyzická príťažlivosť prináša šťastie a blízkosť bez fyzickej príťažlivosti je zas akási "bezzubá".

Kedysi ma veľmi zaujal kolega Samuel Schuerer, ktorý uviedol na seminári o partnerských vzťahoch päť typov vzťahov, ktoré nie sú psychologicky šťastné, nie sú v skutočnosti o zrelom partnerstve, ale jeho aktéri si to neuvedomujú. Keďže seminár bol verejný, ďakujem za inšpiráciu a verím, že môžem jeho myšlienky v spracovanej podobe šíriť.

Typ OBCHOD. Obaja členovia páru majú v sebe povedomie určitej menejcennosti, oslabenia, znevýhodnenia a za blízkosť vo vzťahu určitým spôsobom platia samým sebou. Urobia nepísanú dohodu o tom, že na skutočnú lásku nemajú akoby právo a súhlasia s náhradou, je lepšie niečo ako nič a samota. Časom sa navŕšia sklamania, prípadne nevery, hoci niekedy sa zrodí aj láska.

Typ OSTROV V MORI. Pár vytvára ilúziu, že sú úplne výnimoční ako ľudia a našli sa ako dve loďky v mori, ostro sa vyhraňuje oproti ostatným, ktorým nemožno dôverovať, utvára nadmernú neslobodnú blízkosť typu "zlatej klietky", kde musia silno platiť pravidlá dokazovania lásky alebo spolupatričnosti. Hoci spočiatku je ilúzia očarujúca, časom sa nedá uniesť náročnosť a izolácia, prípadne žiarlivosť a dokonca nečakaná nevera.

Typ ČERT A ANJEL. Dobrému záchrancovi imponuje druhý práve preto, že nie je dobrý, že robí alebo má problémy, no v jadre je to skrytý diamant, ktorý treba odhaliť a pomôcť mu či jej. Časom sa vŕšia neúspechy a stále rastúci čertovský problém.

Typ RODIČ A DIEŤA. Jeden z páru má za sebou často históriu, že v rodine musel či musela prevziať rolu rodiča, hoci bol či bola dieťaťom. Volí si za partnera citovo neuspokojené veľké dieťa, ktoré v ňom dúfa nájsť city, ktoré ako dieťa nedostal či nedostala. Časom zisťujú, že to nefunguje, veľké dieťa chce stále viac a rodič sa búri alebo nevládze.

Typ BOJOVNÍCI V RINGU. Obaja členovia páru potrebujú dokazovať svoju pravdu za každú cenu, potrebujú cítiť víťazstvo nad druhým. Spája ich práve dynamika vzájomného boja, v ktorom môže jeden alebo druhý aj prehrávať a byť obeťou.

Možno je už, milí čitatelia, trochu jasné, že v jadre týchto vzťahov leží citová nezrelosť, ktorá má korene vo vlastnom detstve ľudí. Hoci sa to môže zdať nespravodlivé, že problémy detstva sa prenášajú do dospelých vzťahov, logiku to má. Prihováram sa k tomu, aby sme svoje citové nezrelosti neniesli ako hanbu, ktorú treba skryť a dúfať, že sa sama stratí ako sneh na jar. Citové rany a citové nezrelosti treba poznať, prijať a hojiť, aby sme vyrástli. Netýkajú sa len niekoho, v určitej miere sa týkajú celého súčasného ľudstva. Je naozaj čas intenzívne pracovať na sebarozvoji a nájsť skutočnú citovú zrelosť. Aj vzťahy predošlých typov majú určitú šancu, ak sa partneri rozhodnú vyhľadať osobnú a párovú terapiu a obaja ako osobnosti budú rásť. Je veľmi dôležité pochopiť, že hoci sa ľuďom veľmi intenzívne zdá, že problémy sú len a len výsledkom súčasného páru a preto silne prežívajú sklamanie, výčitky voči druhému, hnev a nenávisť... v skutočnosti vyrastajú z koreňov citovej nezrelosti každého člena páru, ktorá súvisí s tým, čo prežil vo svojej nukleárnej rodine a teraz vyčíňa cez ego a zranenia v dospelom vzťahu.

A aká je zrelá láska v psychologickom slova zmysle? Akiste má u každého jedinečnú chuť a podobu. V psychológii sa prikláňame k tomu, že má tieto charakteristiky:

  • dôveru, radostnú intimitu, rezonanciu
  • otvorenú komunikáciu bez predstierania, klamstva alebo zamlčovania
  • radosť zo spoločných cieľov, záujmov, ale aj radosť z odlišných cieľov či záujmov oboch partnerov
  • toleranciu miernych či väčších slabostí, odlišností
  • primeranú slobodu a voľnosť spolu so záväzkom vernosti a spolupráce
  • schopnosť robiť dohody, riešiť nezhody a vracať nepohodu do pohody. Bez urážania sa, únikov, intríg, vojny.

Vážení čitatelia, želám vám krásnu jar a veľa lásky, ktorá nemusí byť ideálna, ale vždy zrkadlí stav našej citovej zrelosti tak, ako kontrolka v aute zrkadlí stav palivovej nádrže. Akiste nebudeme zúriť na kontrolku, ale pôjdeme natankovať. Psychologicky to znamená zvýšiť citovú zrelosť.

Vytvorte si webové stránky zdarma!