Rodinné poradenstvo

10.12.2023

Rodičia a deti. Láska aj problémy. Ako vychovávať? Čo robiť, ak dieťa má emocionálny problém? Dieťa nie je treba dať do "opravy", ale často je to pozvanie vidieť, čo rodičom zrkadlí dieťa o vzťahoch v rodine a urobiť zmenu. Problém dieťaťa nezriedka odráža istým trochu utajeným spôsobom, čo ťaživé sa deje v celej rodine.  Dospelí si na daný spôsob života už zvykli, citlivé dieťa cíti, ale nemôže priamo povedať... Rodinné poradenstvo je pre rodičov, otcov a mamy a pre ich deti vo vzájomnom prepojení.

Vytvorte si webové stránky zdarma!