Vzdelávanie

10.12.2023

Pre psychológov: Individuálna a skupinová supervízia

  • pre psychológov Prešovského kraja na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny podľa dohody s Ústredím PSVaR
  • Pre individuálnych záujemcov za úhradu podľa dohody
  • Výcvik v Integrujúcom poradenstve, práca s hojivou spomienkou a životným scenárom, podľa: Kostelníková: Spracovanie blokád na ceste za plným potenciálom ľudskej duše. E-kniha, dostupná na portáli kníhkupectva Martinus

Pre verejnosť:

Kurz /10 lekcií/: Úžasná ľahkosť bytia. Zvládam stres, strach a hnev. In: www.mojakalokagatia.sk


Prednášky a besedy na psychologické témy, podľa objednávky a dohody.

Vytvorte si webové stránky zdarma!