Keď sa dostaneš do úzkych a všetko je proti tebe,

až to vyzerá, že už nemôžeš vydržať ani minútu dlhšie,

nikdy sa nevzdávaj, lebo je to pravé miesto a čas,

keď sa príliv obráti.

Hariet Beecher-Stoweová

Každý občas potrebuje "bútľavú vŕbu" na boľavú, či stresovanú dušu, bútľavú vŕbu a čosi viac – pochopenie a inšpiráciu ako ďalej. Citová kríza je vždy aj šanca pre nový rast. Tlačí vás na duši a trápi niečo vo vašom živote?

V í t á m  v á s  n a  t e j t o  s t r á n k e.

Chcem vás na nej informovať o možnosti využiť psychologické poradenstvo – osobne alebo prostredníctvom internetovej poradne.

Č o  m ô ž e t e  o č a k á v a ť ?

- dlhoročné psychologické skúsenosti (prax 45 rokov)

- porozumenie, empatiu

- úctu k vašej osobe a k vašim problémom

- povzbudenie, smerovanie k objaveniu vlastnej sily

- psychologické informácie

- nové uhly pohľadu – inšpiráciu

- návrhy praktických krokov pri riešení problémov

- úplnú diskrétnosť

Využiť osobný problém a trápenie na zmenu k lepšiemu životu vyhľadaním odbornej pomoci nie je hanba, ale naopak múdre rozhodnutie! Psychologické poradenstvo môže pomáhať každému. Je určené pre ľudí, ktorí sa stretli s vonkajším problémom, napr. stratou práce, finančnými ťažkosťami, stratou blízkeho, neúspechom v škole či zamestnaní, chorobou a...

Blízke partnerské vzťahy sú pre väčšinu ľudí veľmi dôležité. Psychologická prax a všeľudská skúsenosť nám ukazujú, že partnerský vzťah nie je len základom rodiny a zdrojom vzájomnej lásky, podpory a pomoci medzi partnermi. Život nás pozýva k osobnému duševnému rastu a ten potrebujeme úplne všetci. Jednak niet dokonalého človeka, jednak bez pohybu...

Rodičia a deti. Láska aj problémy. Ako vychovávať? Čo robiť, ak dieťa má emocionálny problém? Dieťa nie je treba dať do "opravy", ale často je to pozvanie vidieť, čo rodičom zrkadlí dieťa o vzťahoch v rodine a urobiť zmenu. Problém dieťaťa nezriedka odráža istým trochu utajeným spôsobom, čo ťaživé sa deje v celej rodine. Dospelí si na daný spôsob...

Vzdelávanie

10.12.2023

Pre psychológov: Individuálna a skupinová supervízia

Ozvite sa mi

Urob pre seba najťažšiu vec na zemi.

Postav sa zoči-voči pravde.

Katherine Mansfieldová

Vytvorte si webové stránky zdarma!